www.463.com,澳门新永利官网

2017年12月自考毕业论文引导教师信息发布
来源:澳门新永利官网 发表于--2017-12-28 阅读量:1286

 各位考生:2017年12月自考毕业论文引导教师信息发布,请考生登录查询,并及时与引导老师取得联系。

另:附件中的《学员自考毕业论文引导反馈意见表》同定稿论文一起交

 

                            继续教育部

                          2017年12月28日

 

信息来源:继续教育部